Optically stimulated luminescence dating

Studiens huvudsyfte är att bestämma tidpunkten för flygsandavsättning och att relatera den till forntida klimat och miljö.

Optiskt stimulerad luminiscens (OSL), en allmänt erkänd dateringsmetod för flygsand, användes för att bestämma åldern.

Resultaten visar att det förekommit fem episoder av flygsandavsättning.

Den äldsta händelsen var efter isavsmältningen vid ca 15 200 år sedan.

Den fjärde episoden var ca 400 - 300 år sedan, och den femte och sista för ca 200 - 160 år sedan, vid den s.k. Den första episoden skedde direkt efter isavsmältningen och de återstående fyra orsakades troligen av mänsklig aktivitet eller klimatpåverkan som

OSL dating can be used to determine the time since naturally occurring minerals, such as quartz and feldspar, were last exposed to light within the last few hundreds of thousands of years.

The OSL is further divided, based on the colour (wavelength) of the excitation light source, into Blue Light Stimulated Luminescence (BLSL) and Infrared Stimulated Luminescence (IRSL)Luminescence dating requires a proper resetting of the previously acquired (pre depositional) luminescence in the natural minerals into a very low level (natural zeroing event), either by exposure to sun light during pre-depositional transportation (by wind, water etc.) or by a thermal event (pottery making, baking by lava, fusion crest of meteorites), before deposition.I den här studien har ett flygsandfält i Blentarp, södra Sverige undersökts.Tolv prover för OSL-datering, två prover för C14-datering och tio prover för kornstorleksanalys har tagits från området för rekonstruktion av flygsandfältets...It is believed that aeolian sediments were deposited right after deglaciation and reactivated during recent times as a result of human impact and climatic deterioration.For this study, cover sand in Blentarp, south Sweden was selected.

Search for optically stimulated luminescence dating:

optically stimulated luminescence dating-42optically stimulated luminescence dating-48optically stimulated luminescence dating-8optically stimulated luminescence dating-72

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “optically stimulated luminescence dating”